Allegra e bainvegni sin la plattafurma perrumantsch.ch

perrumantsch.ch è la plattafurma per firmas da la Svizra rumantscha che s'expriman cleramain per il rumantsch, che applitgeschan e promovan la lingua en il mintgadi e che preschentan lur fatschentas per rumantsch.

Var 345 fatschentas, hotels e manaschis gastronomics èn gia sa registrads sin questa pagina-web. Els na prendan uschia betg mo posiziun per la lingua rumantscha, mabain profiteschan il medem mument era da la pussaivladad da preschentar gratuitamain lur firma. Cliccai sin contact per registrar Vossa fatschenta.

La pagina-web perrumantsch.ch sa basa sin l'acziun da tatgaders «Per rumantsch?» da la Giuventetgna Rumantscha (GiuRu). La primavaira 2013 ha la GiuRu tapezà vischnancas rumantschas cun tatgaders pincs cun l'inscripziun «Per rumantsch?». Cun questa acziun ha ella vulì sensibilisar la populaziun da preschentar fatschentas e plazzas publicas pli savens per rumantsch e d'avair quità da la lingua rumantscha en il mintgadi. Bleras firmas prendan part a la campagna e gidan a mantegnair la lingua rumantscha. Per engraziar ha la GiuRu endrizzà questa plattafurma da reclama gratuita.

 

Suenter «Per rumantsch» suonda «Nus discurrin rumantsch»

Er offline vul ins demussar l'engaschi da las fatschentas per il rumantsch. La GiuRu ha per quest motiv creà in segund tatgader cun il messadi positiv «Nus discurrin rumantsch». Dapertut nua ch'el tatga san las clientas ed ils clients ch'els han la pussaivladad da discurrer rumantsch.